Callinganlegg


202 audio 12-knapper

Det foreligger planer om å vurdere utskiftning av dagens callinganlegg. Denne saken vil bli tatt opp på neste Årsmøte i april 2016, og avstemming med hensyn til kostnaden rundt dette vil bli gjort da.