Dugnad

Hvert år i mai blir det avholdt en dugnad i sameiet vårt for å sørge for at vi fortsatt har det pent rundt oss. Det blir raket og luket, nye planter blir satt ut, kvist og kvast fjernet og hekker beskåret osv. Noen ganger maler vi, andre ganger vasker vi lysarmaturer. Styret lager en liste på nødvendige oppgaver som skal utføres. Samtidig settes det ut en container et par dager, slik at vi som bor her også kan bli kvitt litt avfall vi ellers måtte kjøre bort. Det gjelder IKKE elektriske artikler. Men det gamle juletreet kan fint kastes i containeren!

Når dugnaden er vel gjennomført har vi pleid å grille litt i fellesskap, slik at vi også kombinerer arbeidsinnsatsen med et hyggelig samvær. Som regel snakker vi om et par timers innsats. Super måte å bli kjent med sine naboer på!