Forsikring

Dersom du opplever bygningsmessige skader, ta kontakt med styreleder som vil melde saken inn for forsikringsselskapet. Vårt polisenummer er 77260600 og blokkene er forsikret i Gjensidige Forsikring.