Telenor-avtale:

Fra 1. mai 2022 fikk sameiet installert fiber fra Telenor. Vi har signert en bindingsavtale på 5 år, mot at Telenor dekket kostnader ved oppkobling og installasjon i hver leilighet.

Hver leilighet betaler en månedlig fastpris på 529,- Dette gir en grunnpakke med gitte tv-kanaler og internetthastighet. Hver beboer kan selv endre på sitt abonnement ved å kontakte/logge inn Telenor.

Opplever dere utfordringer med utstyret eller dekning, ta direkte kontakt med Telenor kundeservice.