Utleie

utleie

Det er fullt tillatt å fremleie leilighetene, så lenge styret blir informert om dette. Navn og kontaktinformasjon på nye beboere må sendes skriftlig til styret, v/styreleder Oddvar Sandvold.

Oddvar Sandvold

Leder

Tlf: 986 07 946
Mail: oddvar@bbse1.no
Bor i Nr. 10