Vann

VANNDR1

Det ble på årsmøte 2019, vedtatt å avslutte den årlige avlesning av forbruk på varmtvann. Dette vil heretter dekkes opp av husleie.

Ditt navn

Din e-post

Leilighetsnr

Måler nr. 1 (husk komma!)

Måler nr. 2 (husk komma!)

Avlesnings-dato

Melding