Høsten har ankommet!

Nå har høsten begynt å komme og i den forbindelse har vi plantet lyng i pottene utenfor byggene.
Ønsker alle en koselig høst.

Gassavlesning 2019 30 April og 30 November

Frist for neste gassavlesning er 30 november. Avlesning skjer på papirskjema som legges i postkasser innen kort tid. Skjemaet kan leveres til følgende postkasser:

Per Kristian Schaathun i nr. 8.

Kirsti Bones i nr. 10.

Dessverre viste det seg at digital innsending av målerstand ble langt mer arbeidskrevende enn
forutsett. Denne muligheten er derfor stengt og vi ønsker nå at alle returnerer papirskjemaet i de
postkassene som er angitt ovenfor. Styret i huseierforeningen foretar innsamling av målerdata og videre forberedelse for
fakturering som til slutt foretas av Enqvist Eiendom AS. Avlesningen skal derfor ikke sendes hverken
Enqvist eller Alfa Olis som tidligere ordnet dette for oss.

For dem som leier ut sin leilighet, står eier av leilighet ansvarlig for avlesning og innsending.

Hilsen, styret.

Styret har besluttet at det ikke vil bli vask av garasje anlegget nå mot vinteren.

Dugnad den 8 mai 2018

Dugnad vil bli tirsdag den 8 mai. Kl 18.00 utenfor blokk 6.  Det vil bli en lett servering av snacks og drikkevarer. Styret håper at så mange som mulig vil stille opp.

Agenda for dugnad er:

– Nedvask av søppelrommet

– Maling av gulvet i søppelrommet

– Raking av felles området.

– Rensing av sluk / kumlokk.

Styret skal bestille en conteiner, som sameie 1 kan benytte. Det vil settes opp en liste over det som ikke skal kastes.