Styret har besluttet at det ikke vil bli vask av garasje anlegget nå mot vinteren.