Dugnad vil bli tirsdag den 8 mai. Kl 18.00 utenfor blokk 6.  Det vil bli en lett servering av snacks og drikkevarer. Styret håper at så mange som mulig vil stille opp.

Agenda for dugnad er:

– Nedvask av søppelrommet

– Maling av gulvet i søppelrommet

– Raking av felles området.

– Rensing av sluk / kumlokk.

Styret skal bestille en conteiner, som sameie 1 kan benytte. Det vil settes opp en liste over det som ikke skal kastes.