Frist for neste gassavlesning er 30 november. Avlesning skjer på papirskjema som legges i postkasser innen kort tid. Skjemaet kan leveres til følgende postkasser:

Per Kristian Schaathun i nr. 8.

Kirsti Bones i nr. 10.

Dessverre viste det seg at digital innsending av målerstand ble langt mer arbeidskrevende enn
forutsett. Denne muligheten er derfor stengt og vi ønsker nå at alle returnerer papirskjemaet i de
postkassene som er angitt ovenfor. Styret i huseierforeningen foretar innsamling av målerdata og videre forberedelse for
fakturering som til slutt foretas av Enqvist Eiendom AS. Avlesningen skal derfor ikke sendes hverken
Enqvist eller Alfa Olis som tidligere ordnet dette for oss.

For dem som leier ut sin leilighet, står eier av leilighet ansvarlig for avlesning og innsending.

Hilsen, styret.