Styret har besluttet at det ikke blir garasje vask mot jul i år. Sommeren har vært varm og tørr og garasjen er renere enn vanlig.